Wiosenne wypieki

Zainspirowani reportażem o Piotrze Kucharskim? Stolnice w dłoń i ruszajcie do walki o wyjątkową nagrodę. Przygotujcie i prześlijcie nam zdjęcia z przepisem na wasze ulubione wypieki inspirowane wiosna. Ciasta, drożdżówki, chleby, bułeczki i powstałe na ich bazie „zielone” kanapki. Niech nie ogranicza was wyobraźnia. Autor najlepszej wiosennej propozycji otrzyma w nagrodę nowy Thermomix® TM5 wraz z dodatkiem Cook-Key, który umożliwia zsynchronizowanie urządzenia Thermomix z platforma z przepisami Cookidoo. Bogaty wybór przepisów dostępnych z funkcja gotowania z ustawienia-mi to niekończąca się inspiracja podczas codziennego przygotowywania posiłków. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 13 czerwca na wyjątkowej gali w naszej nowej siedzibie przy ulicy Młyńskiej 12 w Poznaniu.


REGULAMIN KONKURSU „WIOSENNE WYPIEKI”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

1.2. Regulamin
Konkurs „WIOSENNE WYPIEKI” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.


2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do kucharzy i szefów kuchni, czytelników FOOD & FRIENDS.

2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „WIOSENNE WYPIEKI”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 27.05.2018 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „WIOSENNE WYPIEKI”.
- Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego.
- Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 1/2018 FOOD & FRIENDS (38 egzemplarz czasopisma).
- Przepis na danie wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.
- Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .doc lub .docx

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
- Ocena artystyczna
- Ocena innowacyjności
- Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
– deklaruje swój udział w przyjęciu organizowanym przez FOOD & FRIENDS, które odbędą się 13.06.2018 r. na Młyńskiej 12 w Poznaniu, gdzie konkurs „WIOSENNE WYPIEKI” zostanie uroczyście podsumowany

2.7. Nagrody
W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na przyjęciu FOOD & FRIENDS 13.06.2018 r. na Młyńskiej 12 w Poznaniu. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie do 30.05.2018 r. i jest zaproszony do osobistego odbioru nagrody w trakcie podsumowania konkursu w trakcie uroczystego przyjęcia.
Osobiste uczestnictwo w przyjęciu FOOD & FRIENDS 13.06.2018 r. na Młyńskiej 12 w Poznaniu jest warunkiem otrzymania nagrody.

2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.


3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.

3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Thermomix