Konkurs BLACK TWIST

Czerń to elegancja i szlachetność. Czerń to moc i wyrafinowany smak, kolor wyjątkowych składników kulinarnych. Zainspirujcie się nimi, przygotujcie i prześlijcie nam przepis na danie z czarnym „twistem” godne największych kulinarnych mistrzów, dołączcie też zdjęcie potrawy.

Słodko-kwaśne jeżyny, soczyste czarne porzeczki, zdrowa czarna soczewica, słone oliwki, delikatny kawior, a może aromatyczna zimowa trufla... Niech nie ogranicza was wyobraźnia.

Autor najlepszej propozycji otrzyma wspaniałą nagrodę – urządzenie Thermomix TM6® z limitowanej edycji w czarnej obudowie dostępnej na polskim rynku tylko w marcu tego roku.


REGULAMIN KONKURSU „BLACK TWIST”
1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

1.2. Regulamin
Konkurs „BLACK TWIST” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.
________________________________________
2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany czytelników FOOD & FRIENDS niezwiązanych profesjonalnie z gotowaniem.

2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „BLACK TWIST”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 29.05.2022 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „BLACK TWIST”.
- Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego.
- Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 1/2022 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma), lub zgłoszenie musi zawierać w załączniku potwierdzenie zakupu e-wydania 1/2022 FOOD & FRIENDS.
- Przepis na danie wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS (przykład tutaj).
- Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .doc lub .docx

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
- Ocena artystyczna
- Ocena innowacyjności
- Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– oświadcza, że dysponuje przesłanymi na konkurs zdjęciami w rozdzielczości do druku (300 dpi)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

2.7. Nagrody
W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie Thermomix TM6® z limitowanej edycji w czarnej obudowie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie do 2.06.2022 r. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Laureata adres do 24.06.2022 r. 
2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
________________________________________
3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.
3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

TM6 Black